mIRC 7.49 download

(türkçe sürüm)

Sohbete Bağlan

(284 online)

Türkçe Mirc Sohbet programı 7.49 versiyonunu , sorunsuz ve tek download adresinden indirmek için TIKLAYIN

Socket Cycle v1-v2-v3 Hepsinin son versionu

Türkçe Mirc v7.49 Türkçe Sohbet Programını Hemen Bilgisayarınıza Yükleyin.

;Kendi network'um.
alias networks return irc.yuzuktr.net 6667

;Diger network'um
alias dnetworks return irc.soyle.net 6667

####Kendi network'um bilgileri #####

;Sunucu'mdaki bot nick'im 
alias botnick return Cyclev3

;Sunucu'mdaki bot nick sifresi.
alias botpass return 123456

;Sunucu'mdaki bot'un identi
alias idents return 63

;Sunucu'mdaki oluscak bot'larin identi
alias nbident return YuzukTR

;Sunucu'mdaki oluscak bot'ların fullname'si
alias nbfullname return www.Yuzuktr.net esChat kullanicisi

;Sunucu'mdaki oluscak bot'ların cıkıs mesaj'i
alias nbquit return 7www.Yuzuktr.net 

;Sunucu'mdaki bot'un oper nick ve sifresi
alias botopers return Aeg 123456

;Sunucu'mdaki root pass " supass " sifresi.
alias botsupass return 123456

;Sunucu'mdaki services bot'larının olusturcagı servis ismi bilmiyorsaniz eger /map komut'unu yaziniz
alias services return Services.Yuzuktr.Net

;Sunucu'mdaki bot'un rapor/Log kanal ismi
alias botlogs return #cyclev3

;Sunucu'mdaki olusturulan bot'larin konuscagı kanal
alias botchannel return #63

;Sunucu'mdaki olusturulan bot'larin giris'lerinin tam olacagı kanallar.
alias abotchannel return #63

;Sunucu'mdaki olusturulan bot'larin random girecegi kanallar , yoksa eger bos bırakin.
alias botchannelrand return #63+ #63+1

######### Diger network'taki bilgiler ####

;Sunucu'daki bot nick'i, bos bırakirsaniz random nick sokar.
alias dbotnick return mehmet_ist_34_34_34

;Sunucu'daki bot nick'i sifresi, bot nick yoksa burayida bos bırakin.
alias dbotpass return 123456

;Sunucu'daki bot'un ident'i
alias didents return Soyle

;Sunucu'daki bot'un fullnamesi
alias dfulln return www.Soyle.net

;Sunucu'daki giris/cıkıs/mesaj'lari alacagı kanal 
alias dbotchannel return #sohbet

;1) Sunucu'daki reklam'larda ismi geçen reklam Örnek: Soyle gibi .com yada .net eklemeyiniz.
alias dnetworksreklam1 return Soyle

;2) Sunucu'daki reklam'larda ismi geçen reklam Örnek: soyle.net gibi
alias dnetworksreklam2 return Soyle.Net

;1) <= reklam'ındaki alacagi reklam mesaj'ı sunucunuzda
alias dnsr1d return YuzukTR

;2) <= reklam'ındaki alacagi reklam mesaj'ı sunucunuzda
alias dnsr2d return YuzukTR.Net

Ustte ayarlancak yerleri ayarladiktan sonra

baslatmak icin /sistem on

Kod 2 :

;Kendi network'um.
alias networks return irc.adamca.net 6667

;Diger network'um
alias dnetworks return irc.mircalem.net 6667

####Kendi network'um bilgileri #####

;Sunucu'mdaki bot nick'im 
alias botnick return Cyclev3

;Sunucu'mdaki bot nick sifresi.
alias botpass return 123456

;Sunucu'mdaki bot'un identi
alias idents return 63

;Sunucu'mdaki oluscak bot'larin identi
alias nbident return AdamCa

;Sunucu'mdaki oluscak bot'ların fullname'si
alias nbfullname return www.Adamca.Net esChat kullanicisi

;Sunucu'mdaki oluscak bot'ların cıkıs mesaj'i
alias nbquit return 7www.Adamca.Net

;Sunucu'mdaki bot'un oper nick ve sifresi
alias botopers return Aeg 123456

;Sunucu'mdaki root pass " supass " sifresi.
alias botsupass return 123456

;Sunucu'mdaki services bot'larının olusturcagı servis ismi bilmiyorsaniz eger /map komut'unu yaziniz
alias services return Services.Adamca.Net

;Sunucu'mdaki bot'un rapor/Log kanal ismi
alias botlogs return #cyclev3

;Sunucu'mdaki olusturulan bot'larin konuscagı kanal
alias botchannel return #63

;Sunucu'mdaki olusturulan bot'larin giris'lerinin tam olacagı kanallar.
alias abotchannel return #63

;Sunucu'mdaki olusturulan bot'larin random girecegi kanallar , yoksa eger bos bırakin.
alias botchannelrand return #63+ #63+1

######### Diger network'taki bilgiler ####

;Sunucu'daki bot nick'i, bos bırakirsaniz random nick sokar.
alias dbotnick return mehmet_ist_34_34_34

;Sunucu'daki bot nick'i sifresi, bot nick yoksa burayida bos bırakin.
alias dbotpass return 123456

;Sunucu'daki bot'un ident'i
alias didents return trSohbet

;Sunucu'daki bot'un fullnamesi
alias dfulln return www.trSohbet.com

;Sunucu'daki giris/cıkıs/mesaj'lari alacagı kanal 
alias dbotchannel return #sohbet

;1) Sunucu'daki reklam'larda ismi geçen reklam Örnek: trSohbet gibi .com yada .net eklemeyiniz.
alias dnetworksreklam1 return mIRCAlem

;2) Sunucu'daki reklam'larda ismi geçen reklam Örnek: trSohbet.com gibi
alias dnetworksreklam2 return mIRCAlem.net

;1) <= reklam'ındaki alacagi reklam mesaj'ı sunucunuzda
alias dnsr1d return Adamca

;2) <= reklam'ındaki alacagi reklam mesaj'ı sunucunuzda
alias dnsr2d return Adamca.Net

## Bu usteki kısım'ı ayarladıktan sonra altaki kısım'a karismayiniz. ##

on *:start: {
 hmake gnicks
 hmake sistem
 hload gnicks gnicks.63
 hload sistem sistem.63
}
alias sistem {
 if ($1 == on) {
  if (!$hget(gnicks)) { hmake gnicks | hload gnicks gnicks.63 }
  sockclose bcycle
  sockclose dcycle
  sockopen bcycle $networks
  sockopen dcycle $dnetworks
  echo -ea Bot sistem'i tamamlamistir.
 }
 if ($1 == off) {
  sockclose bcycle
  sockclose dcycle
  echo -ea Bot sistem'i kapatilmistir.
 }
}
alias komut { sockwrite -nt bcycle $1- }
alias dkomut { sockwrite -nt dcycle $1- }
on *:SOCKOPEN:bcycle: {
 komut nick Guard $+ $r(0,999)
 komut USER $didents " " : $+ Cycle v3.0 ["63@" Yapimci: by Aeg]
}
on *:sockread:bcycle: {
 if !$sock($sockname) { echo -a Baglanti Koptu! | halt }
 var %63+
 sockread %63+
 tokenize 32 %63+
 if $1 == error && $2 == :closing {
  sockclose $sockname
  .timeropens 1 3 sockopen $sockname $networks
 }
 if ($regex($1,PING)) { komut PONG $2 }
 if ($regex($2,001$)) {
  komut oper $botopers
  komut join 0,
  komut nick $botnick
  komut identify $botpass
  komut privmsg operserv su $botsupass
  komut chghost $botnick $+($rand(0,9999999),.System.Cycle.Bot)
  komut join $botlogs
  $iif($hget(gnicks,0).data >= 1,sifirla)
 }
 if ($regex($2,433$)) {
  if ($right($4,-1) == $botnick) {
   komut privmsg nickserv ghost $v1 $dbotpass
   komut privmsg nickserv release $v1 $dbotpass
   sockclose $sockname
   .timeropens1 1 3 sockopen $sockname $networks
  }
 }
 if ($regex($2,PRIVMSG$)) {
  var %nick $right($token($1,1,33),-1), %chan $3, %text $right($4-,-1)
  if ($regex($4,/[!]komutlar/i)) {
   komut privmsg %chan Bot'ların hepsini cıkartmak istiyorsaniz !sifirla
   komut privmsg %chan Diger sunucu'daki belirtiginiz kanal'daki herkesin sunucuya girmesini istiyorsaniz !hepsial
   komut privmsg %chan Cycle'yi kapatip acma komut'lari !cycle off  !cycle on 
  } 
  if ($regex($4,/[!]sifirla/i)) {
   if ($hget(gnicks,0).data == 0) { komut privmsg %chan Zaten liste sıfırlatilmistir. | halt }
   komut privmsg %chan Cycle Bot'lar Sifirlatiliyor..
   sifirlat
  }
  if ($regex($4,/[!]hepsial/i)) {
   if ($hget(sistem,cycle) == off) { komut privmsg %chan Cycle sistem zaten kapali bu komut'u kullanamazsınız. | halt }
   komut privmsg %chan Diger sunucu'daki $dbotchannel kanalin'daki rumuz'lar hepsi kopyalaniliyor..
   alhepsi
  }
  if ($regex($4,/[!]cycle$/i)) {
   if ($5 == off) {
    if ($hget(sistem,cycle) == off) { komut privmsg %chan Cycle sistem zaten kapali! | halt }
    hadd -m sistem cycle off
    komut privmsg %chan Cycle sistem kapatilmistir!
    halt
   }
   if ($5 == on) {
    if ($hget(sistem,cycle) == on) { komut privmsg %chan Cycle sistem zaten acık! | halt }
    hadd -m sistem cycle on
    komut privmsg %chan Cycle sistem Acılmıstır!
    halt
   }
  }  
 }
}
on *:SOCKOPEN:dcycle: {
 dkomut nick $dbotnick
 dkomut USER $didents " " : $+ $dfulln
}
on *:sockread:dcycle: {
 if !$sock($sockname) { echo -a Baglanti Koptu! | halt }
 var %63+
 sockread %63+
 tokenize 32 %63+
 if $1 == error && $2 == :closing {
  sockclose $sockname
  .timeropens2 1 3 sockopen $sockname $dnetworks
 }
 if ($regex($1,PING)) { dkomut PONG $2 }
 if ($regex($2,352$)) {
  var %nick $replace($8,$dnetworksreklam1,$dnsr1d), %host $replace($6,$dnetworksreklam1,$dnsr1d,$dnetworksreklam2,$dnsr2d)
  if (!$nicksbul(%nick)) {
   hadd -m gnicks %nick %host
   nicksjoin %nick %host
  }
 }
 if ($regex($2,001$)) {
  dkomut identify $dbotpass
  dkomut join $dbotchannel
  var %nickim 
 }
 if ($regex($2,PRIVMSG$)) {
  var %nick $replace($right($token($1,1,33),-1),$dnetworksreklam1,$dnsr1d), %chan $3, %text $right($4-,-1)
  if ($nicksbul(%nick)) && ($dbotchannel == %chan) { 
   nicksprivmsg %nick %text
  }
 }
 if ($regex($2,JOIN$)) {
  var %nick $replace($right($token($1,1,33),-1),$dnetworksreklam1,$dnsr1d), %chan $right($3,-1), %host $replace($token($1,2,64),$dnetworksreklam1,$dnsr1d,$dnetworksreklam2,$dnsr2d)
  if (!$nicksbul(%nick)) && (%nick !== $dbotnick) && ($dbotchannel == %chan) {
   hadd -m gnicks %nick %host
   nicksjoin %nick %host
  }
 }
 if ($regex($2,PART$)) {
  var %nick $replace($right($token($1,1,33),-1),$dnetworksreklam1,$dnsr1d), %chan $3, %host $replace($token($1,2,64),$dnetworksreklam1,$dnsr1d,$dnetworksreklam2,$dnsr2d) 
  if ($nicksbul(%nick)) && (%nick !== $dbotnick) && ($dbotchannel == %chan) {
   hdel -m gnicks %nick %host
   nickspart %nick %chan
  }
 }
 if ($regex($2,KICK$)) {
  var %nick $replace($4,$dnetworksreklam1,$dnsr1d), %chan $3, %host $replace($token($1,2,64),$dnetworksreklam1,$dnsr1d,$dnetworksreklam2,$dnsr2d) 
  if ($nicksbul(%nick)) && (%nick !== $dbotnick) && ($dbotchannel == %chan) {
   hdel -m gnicks %nick 
   nicksquit %nick 
  }
 }
 if ($regex($2,QUIT$)) {
  var %nick $replace($right($token($1,1,33),-1),$dnetworksreklam1,$dnsr1d), %host $replace($token($1,2,64),$dnetworksreklam1,$dnsr1d,$dnetworksreklam2,$dnsr2d) 
  if ($nicksbul(%nick)) && (%nick !== $dbotnick) {
   hdel -m gnicks %nick 
   nicksquit %nick 
  }
 }
}
alias nicksprivmsg {
 komut privmsg operserv raw $+(:,$1) privmsg $botchannel $2-
 komut privmsg $botlogs Bot Konusturuldu Nick: $1 Mesaj: $2- 
} 

alias nicksjoin {
 var %randomchan $token($botchannelrand,$rand(1,$numtok($botchannelrand,32)),32)
 komut privmsg operserv raw : NICK $1 1 1 $nbident $2 $services $+(:,$nbfullname)
 komut privmsg operserv raw $+(:,$1) join $botchannel
 komut privmsg operserv raw $+(:,$1) join $abotchannel
 komut privmsg operserv raw $+(:,$1) join %randomchan
 komut privmsg $botlogs Bot olusturuldu Nick: $1 Host: $2 Rand-Channel: %randomchan 
} 
alias nickspart {
 komut privmsg operserv raw $+(:,$1) part $2
 nicksquit $1
 komut privmsg $botlogs Bot part Nick: $1 Chan: $2 
} 
alias nicksquit {
 komut privmsg operserv raw $+(:,$1) quit $nbquit
 komut privmsg $botlogs Bot cıkıs Nick: $1 
} 

alias nicksbul {
 if ($hget(sistem,cycle) == off) { halt }
 if (!$hget(gnicks)) { hmake gnicks | hlad gnicks gnicks.63 }
 var %s 1
 while (%s <= $hget(gnicks,0).data) { 
  $iif($hget(gnicks,%s).item == $1,return $true)
  inc %s
 }
 return $false
}
alias sifirlat {
 if (!$hget(gnicks)) { hmake gnicks | hload gnicks gnicks.63 }
 var %s 1
 while (%s <= $hget(gnicks,0).data) {
  nicksquit $hget(gnicks,%s).item
  hdel -m gnicks $hget(gnicks,%s).item
  inc %s
 }
 hfree -sw gnicks
 hmake gnicks
 hload gnicks gnicks.63
}
alias alhepsi {
 if (!$hget(gnicks)) { hmake gnicks | hload gnicks gnicks.63 }
 hadd -mu10 sistem alhepsi on
 dkomut who +R $dbotchannel
}
on *:exit: {
 hsave -o gnicks gnicks.63
 hsave -o sistem sistem.63
}

Benzer yazılar

IP Takip Kodu
Badnick Koruması Op/Admin
ıp locator (ıp yer tespıt)
Regex Kontrol
DNSBL Proxy Koruma
Spam kısa alias kodları
Services bot sokma
Şişe çevirme oyunu
Radyo dinleyici kayit sistemi
mIRC Join Ulke-Sehir Gösterme Codu
!zar – komutu hediye verme
Nick – IP – Sehir – “GLİNE” – “NICKBAN” – “SHUN”


IRCALEM.Net © Tüm Hakları Saklıdır.

Bu site YuzukNET iştirakıdır.