mIRC 7.49 download

(türkçe sürüm)

Sohbete Bağlan

(284 online)

Türkçe Mirc Sohbet programı 7.49 versiyonunu , sorunsuz ve tek download adresinden indirmek için TIKLAYIN

Kanala Girenlerin İp adreslerini Görme

Türkçe Mirc v7.49 Türkçe Sohbet Programını Hemen Bilgisayarınıza Yükleyin.

resim

resim

#IPGoster on
on *:snotice:*: {
 if (Client connecting isin $1-) {
  ;ipcont $remove($gettok($10,2,64),$chr(41))
  if (!$hget(Giris)) { hmake giris 100 }
  hadd -m Giris $9 $10
 }
 if (Client exiting isin $1-) {
  if !$hget(Giris,$6) { hadd -m Giris $6 $7 } 
 }
}
on ^*!:Join:#: {
 haltdef
 if ($hget(Giris,$nick)) { echo $chan $+($chr(3),$color(join)) ** Giris 4:5 $nick $hget(Giris,$nick) 14 $chr(124) 12Gline14 $chr(124) 4Shun14 $chr(124) 7Kill14 $chr(124) }
 elseif (!$hget(Giris,$nick)) { set -u3 %gnick $nick | set -u3 %gchan $chan | giris | .timer 1 1 .userip $nick }
}
on ^*:quit: {
 haltdef
 var %i = 1, %t = $comchan($nick,0)
 while (%i <= %t) { echo $comchan($nick,%i) $+($chr(3),$color(quit)) ** IRC'den Cikti: $nick $hget(Giris,$nick) 15 $chr(124) 14Gzline15 $chr(124) 6 $1-
  inc %i  
 }
 hdel -m Giris $nick
}
raw 340:*: {
 haltdef
 hadd -m Giris $gettok($2,1,61) $+($chr(40),$gettok($2,2,43),$chr(41)) 
}
on ^*!:Part:#: {
 haltdef
 if ($hget(Giris,$nick)) { echo $chan $+($chr(3),$color(part)) ** Ayrildi: $nick $hget(Giris,$nick) }
 elseif (!$hget(Giris,$nick)) { set -u5 %pnick $nick | set -u %pchan $chan | cikis | .timer 1 1 .userip $nick }
}
alias giris { echo %gchan %gnick $hget(Giris,%gnick) }
alias cikis { echo %pchan %pnick $hget(Giris,%pnick) }
#IPGoster End
on *:Exit: { .disable #IPGoster }
raw 381:*: { .enable #IPGoster }
on ^1:HOTLINK:*shun*:#:if ($1 == shun) return | halt 
on ^1:HOTLINK:*Gline*:#:if ($1 == Gline) return | halt 
on ^1:HOTLINK:*Kill*:#:if ($1 == Kill) return | halt 
on ^1:HOTLINK:*Gzline*:#:if ($1 == Gzline) return | halt
on *:hotlink:*:*:{ 
 if ($1 == Shun) { .shun $gettok($hotline,5,32) 8,1 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/4Kufur15/4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. | halt }
 if ($1 == Gline) { .Gline $gettok($hotline,5,32) 8,1 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/4Kufur15/4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. | halt }
 if ($1 == Gzline) { .Gzline $remove($+(*@,$gettok($gettok($hotline,6,32),2,64)),$chr(41)) 8,1 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/4Kufur15/4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. | halt }  
 if ($1 == Kill) { .Kill $gettok($hotline,5,32) GeyiK Yonetim Hava al Gel | halt } 


}

Benzer yazılar

IP Takip Kodu
Badnick Koruması Op/Admin
ıp locator (ıp yer tespıt)
Regex Kontrol
DNSBL Proxy Koruma
Spam kısa alias kodları
Services bot sokma
Şişe çevirme oyunu
Socket Cycle v1-v2-v3 Hepsinin son versionu
Radyo dinleyici kayit sistemi
mIRC Join Ulke-Sehir Gösterme Codu
!zar – komutu hediye verme


IRCALEM.Net © Tüm Hakları Saklıdır.

Bu site YuzukNET iştirakıdır.