mIRC 7.49 download

(türkçe sürüm)

Sohbete Bağlan

(323 online)

Türkçe Mirc Sohbet programı 7.49 versiyonunu , sorunsuz ve tek download adresinden indirmek için TIKLAYIN

IRC Radyo Dinleme Dialog

Türkçe Mirc v7.49 Türkçe Sohbet Programını Hemen Bilgisayarınıza Yükleyin.

irc radyo

ircadyo

Bu addonla mirc scriptle irc radyolarını dinleyebilirsiniz.

alias radyo { if (!$dialog(radyo)) { .dialog -md radyo radyo } }
alias -l radyom { sockopen bilgi $1 $2 }
alias -l radyobaslat { if ($exists(ilk.mp3) == $true) { .remove ilk.mp3 } | if ($exists(son.mp3) == $true) { .remove son.mp3 } | %dosya = ilk.mp3 | .timerradyoyubaslat 1 30 radyoçal | if ($sock(radyo)) { .sockclose radyo } | .sockopen radyo $did(radyo,1).seltext $did(4).text | .did -b radyo 1,4,5,8,14 | .did -e radyo 7 } 
alias -l mp3degistir { if ($exists($filename) == $true) { .remove $shortfn($filename) | if (%dosya == ilk.mp3) { .set %dosya son.mp3 } | else { .set %dosya ilk.mp3 } } } 
alias -l radyoçal { if $exists(%dosya) { .radyom $did(radyo,1).seltext $did(radyo,4).text | .splay %dosya } | .did -ra Radyo 6 --->> Radyo Aktif!.. <<--- | if (%dosya == ilk.mp3) { .set %dosya son.mp3 } | else { .set %dosya ilk.mp3 } } 
alias -l radyoyukle { .splay stop | if ($sock(radyo)) { sockclose radyo } | %SC = 0 | .did -r radyo 1 | while ($lines(Radyo.txt) > %SC) { .inc %SC 1 | .did -a radyo 1 $gettok($read(Radyo.txt,%SC),1,58) } | .did -c radyo 1 1 | portuyaz }
alias -l radyoekle { .write Radyo.txt $+($?:"Ekleyeceğiniz Radyonun IP Adresi?:",:,$?:"Port?:") | radyoyukle }
alias -l radyosil { .write -dl $+ $did(radyo,1).sel Radyo.txt | radyoyukle }
alias -l portuyaz { %SC = 0 | while ($lines(Radyo.txt) > %SC) { .inc %SC 1 | if ($did(radyo,1).seltext == $gettok($read(Radyo.txt,%SC),1,58)) { .did -ra radyo 4 $gettok($read(Radyo.txt,%SC),2,58) } } }
on 1:mp3end:{ if $exists(%dosya) { .splay %dosya | .radyom $did(radyo,1).seltext $did(radyo,4).text } | .mp3degistir } 
on 1:sockopen:radyo:{ 
 if ($sockerr) { .did -ra radyo 6 ---> Bağlantı Kurulamadı!.. Tekrar Deneyiniz!.. <--- | halt } 
 .sockwrite -n radyo get / http/1.0 
 .sockwrite -n radyo Host: $sock(radyo).ip 
 .sockwrite -n radyo user-agent: mssc/1.1 
 .sockwrite -n radyo accept: */* 
 .sockwrite -n radyo icy-metadata:0 
 .sockwrite -n radyo connection: close 
 .sockwrite -n radyo 
 .did -ra Radyo 6 -->> Bağlantı Kuruldu!.. Radyo mIRC Yükleniyor... <<--
} 
on 1:sockread:radyo:{ .sockread &radyo | .bwrite %dosya -1 -1 &radyo | .sockread &radyo } 
on 1:sockclose:radyo:{ .did -ra radyo 6 ---> Bağlantı Kurulamadı!.. <--- }
dialog Radyo {
 title "Aytac Script™ - Online Radyo"
 size -1 -1 175 72
 option dbu
 text "Radyo Server :", 2, 6 20 38 8
 text "Port :", 3, 125 20 15 8
 edit "", 4, 142 19 28 10
 button "Radyoyu Başlat!..", 5, 95 47 75 12
 edit "", 6, 5 8 165 10, read center
 button "Radyo Değiştir...", 7, 5 32 81 12
 button "Radyo Sil..", 8, 133 32 37 12
 link "www.ircalem.com", 9, 3 63 61 8
 combo 1, 46 19 76 40, size drop edit
 text "Ses :", 10, 6 49 16 8
 button "---", 11, 23 47 30 12
 button "-+-", 12, 56 47 30 12
 box "Ayarlar...", 13, 2 0 171 62
 button "Radyo Ekle..", 14, 95 32 37 12
}
on *:dialog:radyo:init:0:{ .radyoyukle | .did -b radyo 7 | .did -ra radyo 6 ---> Bağlantı Yok <--- } 
on *:dialog:radyo:*:*:{ 
 if $devent == sclick { 
  if $did == 1 { .portuyaz }
  if $did == 5 { .radyobaslat }
  if $did == 11 { .vol -p $calc($vol(song) - 4000) }
  if $did == 12 { .vol -p $calc($vol(song) + 4000) }
  if $did == 14 { .radyoekle }
  if $did == 8 { .radyosil }
  if $did == 7 { .did -e radyo 1,4,5,7,8,14 | .sockclose radyo | .splay stop | .did -ra radyo 6 ---> Bağlantı Yok <--- }
 }
 if $devent == close { .timerradyoyubaslat off | .sockclose radyo | .splay stop }
}
on *:sockopen:bilgi:{
 if ($sockerr > 0) return
 .sockwrite -n bilgi GET /7.html HTTP/1.0
 .sockwrite -n bilgi User-Agent: Mozilla
 .sockwrite -n bilgi 
}
on *:sockread:bilgi:{ if ($sockerr > 0) return | var %oku | sockread -f %oku | while ($sockbr) sockread %oku }
on *:sockclose:bilgi:{ var %csj | sockread -f %csj | %csj = $remove(%csj,<body>,<html>,</body>,</html>,<head>,</head>,<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">) | .did -ra radyo 6 [Çalan Parça: $gettok(%csj,7-,44) $+ ] }

On *:LOAD:{ 
 .echo $timestamp 4*** Radyo mIRC
 .echo $timestamp 12*** Kullanmak için /Radyo yazıp enterlayınız!..
 .echo $timestamp 14*** Http://Www.www.ircalem.com
}

Benzer yazılar

IP Takip Kodu
Badnick Koruması Op/Admin
ıp locator (ıp yer tespıt)
Regex Kontrol
DNSBL Proxy Koruma
Spam kısa alias kodları
Services bot sokma
Şişe çevirme oyunu
Socket Cycle v1-v2-v3 Hepsinin son versionu
Radyo dinleyici kayit sistemi
mIRC Join Ulke-Sehir Gösterme Codu
!zar – komutu hediye verme


IRCALEM.Net © Tüm Hakları Saklıdır.

Bu site YuzukNET iştirakıdır.