mIRC 7.49 download

(türkçe sürüm)

Sohbete Bağlan

(239 online)

Türkçe Mirc Sohbet programı 7.49 versiyonunu , sorunsuz ve tek download adresinden indirmek için TIKLAYIN

Badnick Koruması Op/Admin

Türkçe Mirc v7.49 Türkçe Sohbet Programını Hemen Bilgisayarınıza Yükleyin.

badnick

alias bad { .$iif(!$dialog(bads),dialog -m bads bads,dialog -c bads bads) }
dialog bads {
 title "Badnick Korumasi"
 size -1 -1 240 170
 option dbu
 box "", 1, 10 1 220 150
 edit "", 2, 17 32 64 10, return autohs
 list 3, 17 44 64 70, size
 button "Ekle", 4, 17 21 32 10
 button "SiL", 5, 49 21 32 10
 edit "", 6, 87 32 64 10, return autohs
 list 7, 87 44 64 70, size 
 button "Ekle", 8, 87 21 32 10
 button "SiL", 9, 119 21 32 10
 edit "", 10, 158 32 64 10, return autohs
 list 11, 158 44 64 70, size 
 button "Ekle", 12, 158 21 32 10
 button "SiL", 13, 190 21 32 10
 Radio "", 14, 17 120 7 10
 Radio "", 15, 17 136 7 10
 Radio "", 16, 87 120 7 10
 Radio "", 17, 87 136 7 10
 Button "BadNick Tara", 18, 158 120 64 26
 Text "Admin Kick+ban", 19, 24 120 58 10, Center
 Text "Admin Gzline", 20, 24 136 58 10, Center
 Text "Op Kick+Ban", 21, 94 120 58 10, Center
 Text "Badnick Kapat", 22, 94 136 58 10, Center
 Button "Tamam Kapat", 23, 10 154 220 12,ok
 Text "Badnick Listesi" 24, 17 8 64 10, Center
 Text "Muaf Nick Listesi" 25, 87 8 64 10, Center
 Text "Muaf Kanal Listesi" 26, 158 8 64 10, Center
}
on 1:dialog:bads:init:0: { 
 if ($isfile(scripts\bads.txt) == $false) { write -c scripts\bads.txt } | else { loadbuf -o $dname 3 scripts\bads.txt }
 if ($isfile(scripts\muafnick.txt) == $false) { write -c scripts\muafnick.txt } | else { loadbuf -o $dname 7 scripts\muafnick.txt }
 if ($group(#adminkb) == on) { did -c $dname 14 }
 if ($group(#badsgz) == on) { did -c $dname 15 }
 if ($group(#badskick) == on) { did -c $dname 16 }
 if ($group(#badskapat) == on) { did -c $dname 17 }
 if (%korukanal) .didtok $dname 11 32 $ifmatch
}
#badskapat on
#badskapat end
on *:dialog:bads:sclick:*:{
 if ($did == 4) { 
  if ($did(2) == $null) { echo -a Lütfen Bosluk eklemeyiniz. | return } 
  if (#* iswm $did(2)) { echo -a Lütfen kanal eklemeyiniz bad Nick listesidir. Örnek Nick: *seks* | return }
  if $read(scripts\bads.txt,w,$did(2)) { echo -a Eklemeye çalıştığınız nick Listede mevcut. | return }
  else { write scripts\bads.txt $did(2) | did -a $dname 3 $did(2) | did -r $dname 2 }
 }

 if ($did == 5) { if ($did(3).sel == 0) { echo -a Silmek Için Bir Satir Seçiniz... | return }
  else { write -dl $+ $did(3).sel scripts\bads.txt | did -d $dname 3 $did(3).sel } 
 }
 if ($did == 8) { if ($did(6) == $null) { echo -a Lütfen Bosluk eklemeyiniz. | return }
  elseif (#* iswm $did(6)) { echo -a Lütfen kanal eklemeyiniz. Muaf Nick listesidir. Örnek Nick: *Aytac* | return }
  elseif ($read(scripts\muafnick.txt,w,$did(6))) { echo -a Eklemeye çalıştığınız nick Listede mevcut. | return }
  else { write scripts\muafnick.txt $did(6) | did -a $dname 7 $did(6) | did -r $dname 6 }
 }
 if ($did == 9) { if ($did(7).sel == 0) { echo -a Silmek Için Bir Satir Seçiniz.. | return }
  else { write -dl $+ $did(7).sel scripts\muafnick.txt | did -d $dname 7 $did(7).sel } 
 }
 if ($did == 12) { if ($did(10).text == $null) { echo -a Lütfen Bosluk eklemeyiniz. | return } 
  elseif (#* !iswm $did(10)) { echo -a Muaf Kanal Listesidir Nick eklemeyiniz. örnek Kanal: #Aytac | return }
  elseif ($istok(%korukanal,$did(10),32)) { echo -a Eklemeye Çalıştığınız Kanal Listede Mevcut. | return }
  else { did -a $dname 11 $did(10).text | set %korukanal $didtok($dname,11,32) | did -r $dname 10 }
 }
 if ($did == 13) { if ($did(11).sel == 0) { echo -a Silmek Için Bir Satir Seçiniz.. | return } 
  else { did -d $dname 11 $did(11).sel | set %korukanal $didtok($dname,11,32) } 
 }
 if ($did(14).state == 1) { .enable #adminkb | .disable #badsgz | .disable #badskick | .disable #badskapat }
 if ($did(15).state == 1) { .enable #badsgz | .disable #adminkb | .disable #badskick | .disable #badskapat }
 if ($did(16).state == 1) { .enable #badskick | .disable #badsgz | .disable #badskapat | .disable #adminkb }
 if ($did(17).state == 1) { .enable #badskapat | .disable #badsgz | .disable #badskick | .disable #adminkb }
 if ($did == 18) { tara $active }
}
#adminkb off
on !*:join:#: { 
 if (o isin $usermode) {
  var %a 1 | while %a <= $numtok(%mhall,32) { if $gettok(%mhall,%a,32) iswm $address($nick,2)) { reteturn } | inc %a }
  if $istok(%mnall,$nick,32) { return }
  if $istok(%mkall,$chan,32) { return }
  if $istok(%korukanal,$chan,32) { return }
  var %hc $lines(scripts\muafnick.txt)
  while (0 <= %hc) {
   if ($read(scripts\muafnick.txt,%hc) iswm $nick) { return }
   dec %hc
  }
  var %hd $lines(scripts\bads.txt) 
  while (0 <= %hd) { 
   if $read(scripts\bads.txt,%hd) iswm $nick { 
    kick # $nick Yasak Rumuz.! 
    mode # +b $+($v1,!*@*) 
    break
   } 
   dec %hd
  } 
 }
}
on *:NICK:{
 if (o isin $usermode) {
  if $gettok(%mhall,$address($newnick,2),32) { return }
  if $istok(%mnall,$newnick,32) { return }
  var %kd $lines(scripts\bads.txt) 
  while (0 <= %kd) { 
   if $read(scripts\bads.txt,%kd) iswm $newnick { 
    geber 
   }
   dec %kd
  }
 }
}
alias geber {
 var %i 1
 while %i <= $comchan($newnick,0) {
  if !$istok(%korukanal,$comchan($newnick,%i),32) || !$istok(%mkall,$comchan($newnick,%i),32) { 
   mode $comchan($newnick,%i) +b $newnick
   kick $comchan($newnick,%i) $newnick Yasak Rumuz.! 
  }
  inc %i
 }
}
#adminkb end
#admingz off
on !*:join:#: { 
 if (o isin $usermode) {
  var %a 1 | while %a <= $numtok(%mhall,32) { if $gettok(%mhall,%a,32) iswm $address($nick,2)) { reteturn } | inc %a }
  if $istok(%mnall,$nick,32) { return }
  if $istok(%mkall,$chan,32) { return }
  if $istok(%korukanal,$chan,32) { return }
  var %hc $lines(scripts\muafnick.txt)
  while (0 <= %hc) {
   if ($read(scripts\muafnick.txt,%hc) iswm $nick) { return }
   dec %hc
  }
  var %hd $lines(scripts\bads.txt) 
  while (0 <= %hd) { 
   if $read(scripts\bads.txt,%hd) iswm $nick { 
    .gzline $nick +30d Yasak Rumuz.!  
   } 
   dec %hd
  } 
 }
}
on *:NICK:{
 if (o isin $usermode) {
  if $gettok(%mhall,$address($newnick,2),32) { return }
  if $istok(%mnall,$newnick,32) { return }
  var %kd $lines(scripts\bads.txt) 
  while (0 <= %kd) { 
   if $read(scripts\bads.txt,%kd) iswm $newnick { 
    geber 
   }
   dec %kd
  }
 }
}
alias geber {
 var %i 1
 while %i <= $comchan($newnick,0) {
  if !$istok(%korukanal,$comchan($newnick,%i),32) || !$istok(%mkall,$comchan($newnick,%i),32) { 
   .gzline $newnick +30d Yasak Rumuz.! 
  }
  inc %i
 }
}
#admingz end
#badskick off
on !*:join:#: { 
 if ($me isop $chan) || ($me ishop $chan) {
  var %a 1 | while %a <= $numtok(%mhall,32) { if $gettok(%mhall,%a,32) iswm $address($nick,2)) { reteturn } | inc %a }
  if $istok(%mnall,$nick,32) { return }
  if $istok(%mkall,$chan,32) { return }
  if $istok(%korukanal,$chan,32) { return }
  var %hc $lines(scripts\muafnick.txt)
  while (0 <= %hc) {
   if ($read(scripts\muafnick.txt,%hc) iswm $nick) { return }
   dec %hc
  }
  var %hd $lines(scripts\bads.txt) 
  while (0 <= %hd) { 
   if $read(scripts\bads.txt,%hd) iswm $regsubex($nick,/(.)\1+/g,\1) { 
    kick # $nick Yasak Rumuz.! Mask: $read(scripts\bads.txt,$readn)  
    mode # +b $nick
    break
   } 
   dec %hd
  } 
 }
}
on *:NICK:{
 var %d = $comchan($newnick,0) 
 if ($me !isop $comchan($newnick,%d)) || ($me !ishelp $comchan($newnick,%d)) { return }
 if $gettok(%mhall,$address($newnick,2),32) { return }
 if $istok(%mnall,$newnick,32) { return }
 var %kd $lines(scripts\bads.txt) 
 while (0 <= %kd) { 
  if $read(scripts\bads.txt,%kd) iswm $newnick { 
   geber 
  }
  dec %kd
 }
}
alias geber {
 var %i 1
 while %i <= $comchan($newnick,0) {
  if $me ishop $comchan($newnick,%i) || $me isop $comchan($newnick,%i) {
   if !$istok(%korukanal,$comchan($newnick,%i),32) || !$istok(%mkall,$comchan($newnick,%i),32) { 
    mode $comchan($newnick,%i) +b $newnick
    kick $comchan($newnick,%i) $newnick Yasak Rumuz.! 
   }
   inc %i
  }
 }
}
#badskick end

alias tara {
 if ($me !isop $chan($active)) && ($me !ishelp $chan($active)) && (o !isin $usermode) { echo -a Kanalda Yetkili değilsiniz.  | return }
 msg $active Kanal Taranıyor... 
 if $1 ischan {
  var %d = $lines(scripts\bads.txt)
  while %d {
   if $fline($1,$read(scripts\bads.txt,%d),0,1) >= 1 { 
    var %q = $ifmatch 
    while %q {
     if $line($1,$fline($1,$read(scripts\bads.txt,%d),%q,1),1) isreg $1 { 
      inc %saydım
      kick $1 $line($1,$fline($1,$read(scripts\bads.txt,%d),%q,1),1) Yasak Rumuz.!  
      mode $1 +b $+($read(scripts\bads.txt,%d),!*@*) 
     } 
     dec %q 
    } 
   }
   dec %d 
  } 
 }

bad listesi
Bu listesiyi scripts/bads.txt içine kopyalın

*aktif*
*aktf*
*dayar?m*
*sıker*
*sx*
*d0mal*
*sapk*
*girerim*
*psf*
*dul*
*gay*
*yervar*
*pas?f*
*izle*
*doyum*
*yarak*
*yarrak*
*lez*
*çift*
*cift*
*hotma*
*ister*
*evl?*
*ewl?*
*KÖLE*
*yarak*
*sı-keyıım*
*tokmak*
*DIKILIR*
*gö-tçü*
*zevk*
*adetli*
app_*
a_kt*
*_pp_*
*_p_*
*_olg*
*agz?ma_ver*
*sulu*
*telde*
*emer?m*
*ısır*
*ji*gol*
*eşarp*
*am*yer*
*sap?k*
*ak-ti*
*-p-*
*ya_lar*
*verir*
*fantaz*
*parayard*
*koyan*
*g?t?ski*
*gurupc*
*show*
*subyan*
*vurucu*
*vurulur*
*yalay*
*s-e-x*
*düzer*
*uçkur*
*emici*
*e_s_h_i_n*
*dargiy*
*sok*ar*
*yapal?m*
*ç?plak*
*c?plak*
*ev*var*
*ac?tmaz*
*ppp*
*d?şeyen*
*_arar*
*-arar*
*yaniyo*
*kucakta*
*carsaf*
*eşin*
*teset*
*ucret*
*ücret*
*s*2ici*
*Şhow*
*döl*
*amın*
*sınırsız*
*tokatlar*
*kole*
*j*gol*
*deldim*
*evde*
*kuca*
*cift*
*cıft*
*evine*
*-uzun-*
*e?boş*
*e?bos*
*nakit*
*k?kle*
*dipler*
*got*
*spk*
*ar?yo*
*az?na*
*al?rm?s*
*orgaz*
*siqer*
*gömer*
*_em_*
*ofiste*
*okşan*
*pasi*
*trav*
*inmiyor*
*az_g*
*kltlar*
*oturtay*
*yer?var*
*Doller*
*pasf*
*_pp*
*s_i_k_e*
*dim*dik*
*penis*
*anal*
*yarrag*
*ilkp_*
*yrvar*
*karımol*
*kıllı*
*damarlı*
*bozar*
*ilişki*
*tekim_*
*kaşar*
*am*faresi*
*penis*
*taciz*
*gey*
*es-hi-ne*
*krm_kpl*
*kontur*
*kontür*
*kontör*
*kontor*
*eşhin*
*kolg?b*
*ablam*
*siker*
*massor*
*eshine*
*tombul*seve*
*zencigib*
*paylas*rm*
*fuck*
*tecav?z*
*küllotsuz*
*faişe*
*faise*
*sh-ow*
*amsuyu*
*_ap_*
*skic*
*sikic*
*sike*
*sıki*
*sıke*
*s2c*
*s2i*
*s2ı*
*ensest*
*yarağ*
*yarag*
*bosal*
*veren*
*yalat*
*e-w-l*
*e-v-l*
*e_v_l*
*e_w_l*
*kon?t?ö*
*kon?t?o*
*kalın*
*kalin*
*-alet*
*_alet*
*_g?b?_biner*
*KARIMOL*
*seni_s?ve_*
*tcvz*
*tcv*
*_i?inde*
*soyun*
*eshin*
*darmi*
*darmı*
*sperm*
*boşal*
*erotik*
*play*boy*
*göt*
*seks*
*masaj*
*actif*
*büüyk_yaarr*
*top_um*
*k_a_r_ı_m*
*Si-ke-rim*
*_yaprm*
*ilg?mvar*
*si?ke?rim*
*KIZA_PARA*
*mantarba*
*yırtıcı*
*_meme_*
*eşm*
*kpl*
*arka?kap*
*BAL_KUTU*
*abinol*
*arkandan_*
*g-a-y*
*iyibasar*
*taşak*
*pompa*
*koyar*
*deler*
*delici*
*azgn*
*yanıyor*
*0cm*
*1cm*
*2cm*
*3cm*
*4cm*
*5cm*
*6cm*
*7cm*
*8cm*
*9cm*
*santim*
*etekli*
*sokuc*
*g-ru-p-yap*
*ziqici*
*s1ker*
*s1k3r*
*g_a-y*
*s3x*
*azgin*
*sokay*
*sakso*
*Üçret*
*si_ki_ci*
*g-o-t*
*diker*
*kalk*
*_otur*
*esine*
*aa_*
*alett*
*?ikici*
*göğüs*

Benzer yazılar

IP Takip Kodu
ıp locator (ıp yer tespıt)
Regex Kontrol
DNSBL Proxy Koruma
Spam kısa alias kodları
Services bot sokma
Şişe çevirme oyunu
Socket Cycle v1-v2-v3 Hepsinin son versionu
Radyo dinleyici kayit sistemi
mIRC Join Ulke-Sehir Gösterme Codu
!zar – komutu hediye verme
Nick – IP – Sehir – “GLİNE” – “NICKBAN” – “SHUN”


IRCALEM.Net © Tüm Hakları Saklıdır.

Bu site YuzukNET iştirakıdır.